Armoede in eigen stad

Deze tentoonstelling in samenwerking met het OCMW van Halle werd gemaakt om de publieke opinie te sensibiliseren omtrent de verdoken problematiek van armoede in onze eigen stad.
Diverse problemen die mensen in armoede dagelijks tegengekomen zoals eenzaamheid, gebrek aan een dokter, een lege koelkast en een budgetmeter voor energie werden in beeld gebracht in dit toch wel zeer confronteerde project.